تیم تولیدی «امیران» ؛ بزرگترین تولیدکننده محصولات تولدی در ایران

محصولات ما

پیش دستی و پشقاب کاغذی

تولید پیش دستی و پشقاب های کاغذی با بهترین کیفیت

ست تولد

تولید لیوان های چای و نسکافه دار با بهترین کیفیت

لیوان کاغذی

تولید لیوان های کاغذی در اندازه های ۲۲۰ml و ۳۶۰ml در حجم انبوه و با کیفیت عالی

چرا امیران کاپ؟

قیمت مناسب

ارائه خدمات و محصولاتی با مناسب‌ترین قیمت، یکی از ارزش‌های سازمانی امیران کاپ است.

سرعت تحویل

تسریع در تحویل محصولات ، از اهداف امیران کاپ است.

کیفیت عالی

مهم‌ترین تعهد امیران کاپ ارائه محصولات با بهترین مواد اولیه و بالاترین کیفیت ساخت است.

نمونه کار ها

مشتریان ما

 

به این اعداد توجه کنید !

22000000 عدد

تاکنون این تعداد لیوان کاغذی ، توسط «امیران کاپ» تولید شده است !

10000000 عدد

تاکنون این تعداد پیش دستی کاغذی ، توسط «امیران کاپ» تولید شده است !

800000 عدد

تاکنون این تعداد ست تولد کاغذی ، توسط «امیران کاپ» تولید شده است !

120000 عدد لیوان کاغذی

ظرفیت تولید روزانه ما !

50000 عدد پیش دستی کاغذی

ظرفیت تولید روزانه ما !

تولی فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولیدن کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست هایتولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی  تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی تولیدکننده ست تولد امیران بزرگترین تولیدکننده تم تولدی لیوان و بشقاب پیش دستی کاغذی عروسکی ست های تولدی تولید تهران فروزن مینیون طرح های عروسکی لیوان کاغذی پیش دستی کاغذی 

CLOSE
CLOSE